ગુજરાતમાં કોરોનાના વધુ 8,920 કેસ, છેલ્લા 24 કલાકમાં મૃત્યુનો આંકડો 100 નજીક પહોંચ્યો

ગુજરાત રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના વાઇરસના વધુ 8,920 કેસ નોંધાયા છે.