મમ્મી હંમેશાં પપ્પા માટે ખરાબ બોલે ...

હું સિંગલ પેરન્ટ પાસે ઊછરેલો છું. દસ વર્ષનો હતો ત્યારે મમ્મી-પપ્પાના છૂટાછેડા થઈ ગયેલા.

જાણો કેવો રહેશે આજનો તમારો દિવસ

આજે તમે કોઈ પણ પ્રકારનો સંકોચ રાખ્યા વગર કામને બાજુએ મૂકી દેશો

ડાકુ : વટ, વચન અને વેર - પ્રકરણ ૨૫૮

‘બધા નીચે આવી જાઓ.’ ગડુભાએ રાડ પાડી, ‘આ વખતે હવે નવરીનાની લાશ ભેગી લેતા જાવી છે.’

પાકિસ્તાન બન્યું ટેરરિસ્તાન

ફાઇનૅન્શ્યલ ઍક્શન ટાસ્ક ફોર્સે પાકિસ્તાનને બ્લૅક-લિસ્ટમાં મૂક્યું

પત્નીના મૃત્યુ પછી પતિએ બનાવ્યું ...

કર્ણાટકમાં એક ભાઈએ પોતાની સ્વર્ગવાસી પત્ની પ્રત્યેના પ્રેમની અનોખી મિસાલ રજૂ કરી છે અને ગામમાં પત્નીનું મંદિર બનાવ્યું છે.