પેટ્રાેલ પર ટેક્સને ઘટાડવા પ્રશ્ને ઘણા પરિબળો વિચારવા જરૂરી

કેન્દ્રીય કેબિનેટની આજે અતિમહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી જેમાં જુદા જુદા પાસાઆે ઉપર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. સાથે સાથે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યા હતા જેના ભાગરુપે નાેનગેજેટેડ રેલ કર્મચારીઆે માટે 78 દિવસના પ્રાેડક્ટીવીટી લિંક્ડ બાેનસને મંજુરી આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત બાળકો અને સગભાૅ મહિલાઆેના પાેષણ માટે 9900 કરોડ રૂપિયાની વધારાની ફાળવણીને પણ મંજુરી આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત દેશમાં આરોગ્ય અને પાેષણ માટે 12000 કરોડ વધારાની રકમ મંજુર કરવામાં આવી હતી. આનાથી 11 કરોડ લોકોને સીધી રીતે ફાયદો થશે. કેબિનેટે અન્ય કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો પણ કર્યા હતા.

આજથી નવલી નવરાત્રીનાે પ્રારંભ

માંની આરાધનાં માટે ભક્તાેમાં ઉભરાતાે અનેરો ઉત્સાહ ઃ નવ દિવસ સુધી ઠેર ઠેર પ્રાચિન ગરબીનું આયોજન ઃ ભુજમાં બે જગ્યાએ પાટીૅ પ્લોટ દ્વારા મેગા ઉત્સવ ઃ યુવાધન હિલ્લાેળે ચડશે

કચ્છમાં સ્વાઇન ફ્લુનાે વધુ એક કેસ

ભુજની મિલિટરી હોિસ્?ટલમાં સારવાર લઇ રહેલા 52 વષિૅય આધેડ રોગનાે ભોગ બનતાં પાેઝીટીવ કેસની સંખ્યા 241 પર પહાેંચી કચ્છમાં સ્વાઇન ફ્લુ ધીરે ધીરે પાેતાની પક્કડ ગુમાવી રહ્યાાે છે, તેમ છતાં રોજનાં એકાદબે કેસ સામે આવી રહ્યાાં છે, ત્યારે જીલ્લામાં છેલ્લાં 24 કલાક દરમિયાન સ્વાઈન ફ્લુશ્નો વધુ એક નાેંધાતા પાેઝીટીવ કેસની સંખ્યા વધીને 241 ઉપર પહાેંચી … Continu

નાેકરી આપવાનું વચન યુપીએ પાળી શકી નથી : રાહુલ ગાંધી

કાેંગ્રેસના નાયબ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ કબૂલાત કરી છે કે, યુપીએ સરકારે એક દિવસના 30000 નાેકરીઆે આપવાનું વચન આÃયું હતું તે પૂર્ણ કર્યું નથી. આ વચન પાળવામાં યુપીએ સરકાર નિ»ફળ નિવડી હતી. યુપીએની આ નિ»ફળતાની પ્રથમ વખત રાહુલે વાત કરી હતી. રાહુલે દાવા સાથે કહ્યું હતું કે, હાલની ભાજપના નેતૃત્વમાં એનડીએ સરકાર પણ વતૅમાન દરેથી આ ટાગેૅટને પહાેંચવામાં સફળ રહેશે નહીં. અમેરિકાના ક્રિસ્ટન યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાથીૅઆે અને ફેકલ્ટી સÇયોને સંબાેધતા રાહુલે કહ્યું હતું કે, લોકો અમારાથી નારાજ હતા. કારણ કે, 30000 નાેકરી દરરોજ આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું જે પાળવામાં આવ્યું ન હતું.

ભારતને હવે ન્યુ ઇન્ડિયામાં બદલી દેવામાં મોદી સક્ષમ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરતા તાતા સન્સના ચેરમેન રતન તાતાએ આજે કહ્યું હતું કે, વડાપ્રધાનને ભારતને ન્યુ ઇન્ડિયા બનાવવા માટેની પુરતી તક મળવી જોઇએ. તેમણે કહ્યું હતું કે, નવા ઇન્ડિયા માટે મોદી દુરદશીૅતા ધરાવે છે. એક અગ્રણી ટીવી ચેનલ સાથેની વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, ઝડપથી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મોદી દશાૅવી ચુકી છે. પીઢ ઉદ્યાેગપતિએ કહ્યું હતું કે, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના તેમના દિવસાેથી જ વડાપ્રધાન ઉપર તેઆે નજર રાખી રહ્યાા છે અને મોદી દૂરદશીૅ લીડર તરીકે ઉભર્યા છે. તેમને ભારતમાં ન્યુ ઇન્ડિયા બનાવવા તક આપવી જોઇએ.