કોરોના વાઇરસ : આંતરરાજ્ય મુસાફરી પહેલાં આ બાબતો જાણવી જરૂરી

ફ્લાઇટ, ટ્રેન અને ઇન્ટર-સ્ટેટ બસ દ્વારા આવનાર માટે નિયમોમાં ફેરફાર કરવાની રાજ્ય સરકારોને છૂટ.

કોરોના વાઇરસ કેસ : ગુજરાત હાઈકોર્ટ વિજય રૂપાણીની સરકારથી આટલી નારાજ કેમ થઈ?

હાઈકોર્ટે કહ્યું કે જો સરકાર ધ્યાન નહીં આપે તો તે સિવિલ હૉસ્પિટલમાં વીડિયો કૉન્ફરન્સથી સુનાવણી કરશે.