શિવમોગા : અનેક લોકોનો જીવ લેનાર જિલેટિન સ્ટિક શું છે અને કેમ છે જોખમી?

ગુરુવારે રાત્રે કર્ણાટકના શિવમોગા શહેર નજીક એક ખાણ પાસે જિલેટિન સ્ટિકમાં અગમ્ચ કારણોસર વિસ્ફોટ થતાં આઠ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે.

યુનિયન બજેટ 2021-2022 : નરેન્દ્ર મોદી સરકારનું આ બજેટ સત્ર કેવી રીતે બની રહેશે ખાસ?

કોરોના મહામારીને કારણે સંસદની ઘણી પરંપરાઓનેને બાજુએ મૂકી નવા ‘પ્રોટોકોલ’ પ્રમાણે સંસદનું બજેટ સત્ર ચાલશે.