'નો ઇંગ્લિશ, ઑન્લી બારમું પાસ', અમેરિકા જવા IELTSનાં સર્ટિફિકેટ મેળવનાર ગુજરાતી કેવી રીતે પકડાયા?

અમેરિકાની કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલા યુવાનો પાસે IELTSની પરીક્ષામાં આઠ બૅન્ડ મેળવ્યા હોવાનાં સર્ટિફિકેટ હતાં. પરંતુ તેમને અંગ્રેજી બોલતા કે સમજતા ન આવડતું હોવાની વાત જાણી જજ ચોંકી ગયા હતા.

ભારત છોડો : ગાંધીજીએ આપેલું એ એક સૂત્ર જેનાથી લાખો લોકો આઝાદી આંદોલનમાં કૂદી પડ્યા

'ભારત છોડો' આંદોલનને સ્વતંત્રતા પહેલાનું ભારતનું સૌથી મોટું આંદોલન માનવામાં આવે છે. દેશના લાખો ભારતીયો આ આંદોલનમાં કુદી પડ્યા હતા.

ગુજરાતના 23 જિલ્લામાં ફેલાયો લમ્પી વાઇરસ, સરકારી આંકડા પ્રમાણે 2782 પશુઓનાં મોત - પ્રેસ રિવ્યૂ

લમ્પી વાઇરસથી માલધારીઓના દાવા પ્રમાણે મોતનો આંકડો સરકારી આંક કરતાં ઘણો મોટો છે. સરકારે જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ ગુજરાતમાં 2782 પશુઓનાં મૃત્યુ થયાં છે.